Jak dostać się do zarządu spółki?

Firmy wybierają swój zarząd na podstawie szeregu twardych i miękkich umiejętności. Poza cechami technicznymi, umiejętności przywódcze i komunikacyjne to jedne z atrybutów najbardziej cenionych przez różne firmy.

Jak dostać się do zarządu spółki?

Kiedy firma musi odnowić swoją radę dyrektorów, rozpoczynają się wyczerpujące poszukiwania. W końcu jest to osoba, która będzie pełniła w firmie wysoce strategiczną rolę. Na swoim stanowisku będzie musiał chronić pozycję finansową firmy; przyjąć plan strategiczny dla firmy; określić, czy firma ma odpowiednie systemy sprawozdawczości i kontroli wewnętrznej; ocenić wydajność i odpowiedniość kierownictwa, wśród innych istotnych aspektów.

Z tego samego powodu, analizując kandydata, firmy patrzą na szereg umiejętności, zarówno twardych, jak i miękkich. Firma bierze pod uwagę np. to, czy w dotychczasowym doświadczeniu zawodowym kandydata spędził on rok lub dwa lata za granicą na jakimś stanowisku.

Krótko mówiąc, atrakcyjny dyrektor to taki, który ma za sobą udaną historię zawodową. Idealnie, jego lub jej doświadczenie powinno obejmować doświadczenie w międzynarodowych firmach, niezależnie od ich wielkości; stopień podyplomowy, z preferencją dla studiów za granicą; oraz zaawansowany poziom języka angielskiego.

Często błędem popełnianym przez osoby ubiegające się o te stanowiska jest to, że nie podkreślają swoich osiągnięć; skupiają się jedynie na tym, jakie są ich obowiązki, ale w ich ramach nie mówią, co osiągnęli.

W każdym razie są pewne cechy, które są wysoko cenione przez firmy, gdy chodzi o określenie, kto zasiądzie przy stole zarządu. Pierwszą z nich są zdolności przywódcze. Dyrektor musi motywować zespół zarządzający do osiągania wyników firmy, zachęcając go do tego wyzwania, a nie zmuszając do tego, jako obowiązek. Zajrzyj na http://www.pracowity.pl, aby nauczyć się, jak rozwijać zdolności przywódcze i inne umiejętności cenione na rynku pracy.

Firmy zwracają również uwagę na umiejętności komunikacyjne.  Ktokolwiek zajmuje stanowisko dyrektora, musi przekazać misję i wizję firmy, aby wszyscy mieli ten sam cel. Może być urodzonym liderem, ale jeśli nie uda mu się we właściwy sposób zakomunikować celów firmy, trudno będzie osiągnąć organizacji zamierzone cele.

Z drugiej strony, dyrektor musi stale aktualizować swoją wiedzę. Dobry menedżer musi być na bieżąco we wszystkich aspektach swojej pracy w firmie.

Podczas procesu rekrutacji ważne jest, aby kandydat bardzo wyraźnie zaznaczył swoją niezależność w podejmowaniu decyzji. W związku z tym należy wyjaśnić, że relacje społeczne są dobre pod wieloma względami. Mogą one jednak zakłócać decyzje menedżerów, jeśli są pozostawione same sobie.