PCC – czym jest podatek od czynności cywilnoprawnych?

Przy niektórych transakcjach możemy zapomnieć, że przekazanie przedmiotu sprzedaży i zapłata za niego nie jest wystarczająca. Pojawiają się często obowiązki podatkowe.

Mimo że nie ma doniesień medialnych o dużej skali przestępstw skarbowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, to sporadycznie możliwe jest nałożenie kar. Uznaje się, że PCC ma przede wszystkim charakter informacyjny. Pozwala np. kontrolować czy podatnik nie wzbogacił się niezgodnie z prawem.

Jakie jest prawodawstwo dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych?

Szczegóły o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) znajdziemy w ustawie o takiej samej nazwie jak podatek. Temu podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży czy też zamiany rzeczy albo praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia czy ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Opodatkowana jest również zmiana tych umów, jeśli w ramach zmiany zwiększyła się wartość umowy. Podatek należy też uiścić, jeśli umowa wynika z orzeczenia sądów albo podjętej ugody.

Podatek na ogół płaci kupujący albo (w przypadku darowizny) obdarowany. Umowa może jednak przewidywać zapłatę innej strony umowy. PCC zgłosić na formularzu PCC-3. W ciągu dwóch tygodni od powstania obowiązku podatkowego należy wpłacić podatek oraz złożyć deklarację.

Jeśli 14 dni od podpisania umowy przypada na dzień nieroboczy (np. święto wolne od pracy albo niedzielę), to podatek należy uiścić do końca następnego dnia roboczego. W przypadku opóźnienia konieczne jest złożenie czynnego żalu i opłacenia niewielkich odsetek. Zobowiązanie podatkowe jest przedawnione po pięciu latach od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Więcej artykułów o oszczędzaniu, inwestycjach i ekonomii znajdziesz w portalu https://www.rynekonline.pl/.

Ile wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych?

Wysokość stawki podatkowej zależy od podpisanej umowy. Jeżeli podpisywana jest umowa sprzedaży, to w przypadku nieruchomości należy zapłacić 2%, a w przypadku rzeczy i innych praw majątkowych 1% wartości rynkowej przedmiotu umowy.

1% podatku zapłacimy też od umów dożywocia czy odpłatnego użytkowania. Z podatku PCC zwolnione są umowy do 1000 złotych. Jeżeli organ podatkowy uzna, że wartość rynkowa przedmiotu jest wyższa, poinformuje podatnika o sposobie obliczenia wartości i wezwie do zapłaty.