BDO – kto powinien wpłacić opłatę rejestrową?

Wraz z postępem i nowoczesnością obserwuje się również wzrost „produkcji” różnego rodzaju odpadów. To zjawisko nie jest obojętne rządowi, dlatego w styczniu 2022r. minęły już 4 lata funkcjonowania rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on integralną częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami „BDO”. Ponieważ system ulega ciągłym zmianom, coraz więcej firm podlega rejestracji, a co za tym idzie nie zawsze ich wiedza o BDO jest wystarczająca i zgodna z przepisami prawa. W związku z tym pojawia się kilka wątpliwości, a jedną z nich będziemy chcieli teraz wyjaśnić.
Zachodzi pytanie, czy każdy podmiot, który chce uzyskać wpis do rejestru BDO, powinien wpłacić opłatę rejestrową? Otóż, nie. Opłata ta dotyczy przede wszystkim:

a). firm, które wprowadzają na rynek krajowy różne materiały, a mianowicie:
– sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
– baterie i akumulatory;
– pojazdy;
b). producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań;
c). wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe.
Warto nadmienić, że szczegółowo określono, kto powinien uiścić opłatę rejestrową w Ustawie o odpadach art. 57 ust. 1.

No dobrze, ale jeżeli opłata rejestrowa zostanie uiszczona przez przedstawiciela firmy niejako „z rozpędu”, to czy może on ubiegać się o jej zwrot? Okazuje się, że tak. Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek w formie elektronicznej – a od 1 stycznia 2020r. tylko taka forma obowiązuje – i wypełni dział XII (ponieważ jest tylko wytwórcą odpadów), na końcu znajduje się miejsce na dołączenie dowodu uiszczania opłaty – to ma ono zostać puste! Jeżeli przedsiębiorca przeznaczył swój ciężko zarobiony grosz na opłatę rejestrową, to pozostaje mu tylko złożyć stosowne pismo do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego z prośbą o zwrot danej kwoty. Nie może zapomnieć o podaniu numeru konta – to znacznie ułatwi sprawę.

Warto tu jeszcze dodać, że opłacie rejestrowej nie podlegają również przedsiębiorcy wpisani do rejestru EMAS. EMAS to system ekozarządzania i audytu – unijny system certyfikacji środowiskowej. Adresowany jest do tych jednostek, które zainteresowane są wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska. Czyli, że dbanie o nasze środowisko leży im głęboko na sercu!

Dla biznesmena, który jest zobowiązany wpłacić opłatę rejestrową to jeszcze nie koniec kosztów. Musi on corocznie uiszczać opłatę roczną, w terminie do końca lutego. W praktyce, choć nie zawsze, firma jest informowana o tejże opłacie podczas weryfikacji sprawozdań przez pracowników urzędu marszałkowskiego.

Tak więc, chociaż większość firm jest zobligowana do uiszczenia opłaty rejestrowej, to jednak pozostają takie, które tej opłaty nie muszą wnosić. Warto dokładnie dowiedzieć się, do której grupy należy moja firma. Każda wiedza procentuje dobrymi wyborami i być może mniejszymi kosztami. Przedsiębiorco – bądź czujny! Warto zagłębić się w odmęty Internetu i zadać sobie pytanie – płacę, czy też nie?