Koncepcja efektu motyla w aspekcie zmienności rynków finansowych

Koncepcja efektu motyla stała się ważna w świecie finansów w miarę postępującej globalizacji i konwergencji rynków kapitałowych. Zmienność w jednym małym obszarze rynków międzynarodowych może szybko wzrosnąć i rozlać się na inne rynki, a „czkawka” w jednym z zakątków rynku międzynarodowego może mieć globalne konsekwencje.

Efekt motyla w kontekście rynków finansowych – co warto wiedzieć?

Udoskonalenie technologii i większy dostęp do Internetu rozszerzyły zakres, w jakim rynki międzynarodowe mogą wpływać na siebie nawzajem, co w konsekwencji doprowadziło do zwiększenia liczby epizodów skrajnych zmienności na rynku.  Efekt motyla stał się dobrze znany w popkulturze, a koncepcja ma wyraźne zastosowanie w finansach. Koncepcja efektu motyla i teoria chaosu mogą stanowić częściowe wyjaśnienie nieprzewidywalności rynków kapitałowych.

Wyrażenie „efekt motyla” zostało po raz pierwszy sformułowane podczas konferencji naukowej w 1972 roku. Naukowiec Edward Lorenz przedstawiał prezentację na temat swoich prac związanych z modelami prognozowania pogody. Wyrażenie to sugeruje, że trzepotanie skrzydeł motyla w Japonii może stworzyć niewielką zmianę w atmosferze, która ostatecznie może doprowadzić do powstania tornada w Teksasie. Koncepcja efektu motyla pokazuje, jak trudno jest przewidzieć dynamiczne systemy, takie jak pogoda czy rynki finansowe. Badanie efektu motyla doprowadziło do postępu w teorii chaosu.

Rynki kapitałowe przechodzą naprzemienne okresy spokoju i zawirowań. Jednak nie zawsze są one chaotyczne, a zmiana między spokojem a chaosem jest często nieoczekiwana i nieprzewidywalna. Niektórzy uważają, że koncepcję teorii chaosu można wykorzystać do zrozumienia funkcjonowania rynków finansowych. Rynki mają tendencję do tworzenia baniek, które w końcu pękają z drastycznymi konsekwencjami. Bańki finansowe często rosną z powodu pozytywnego sprzężenia zwrotnego.

Co warto wiedzieć o rynkach finansowych?

Kiedy inwestorzy zarabiają pieniądze podczas wzrostu na rynkach finansowych, obserwatorzy rynku uważają, że inwestorzy musieli podjąć mądrą decyzję, która skłania obserwatorów do inwestowania własnych pieniędzy na rynkach. Warto znać również 10 zasad dla osób które chcą zainwestować pieniądze na giełdzie. Rezultatem jest większy zakup i ceny akcji na giełdzie idące w górę. Pętla pozytywnego sprzężenia zwrotnego prowadzi do wzrostu cen ponad jakikolwiek logiczny lub uzasadniony poziom. Pętla w końcu się kończy, a ostatni inwestorzy zostają z najgorszymi wynikami.

Ta sama koncepcja może wyjaśnić zmienne rynku niedźwiedzia. Rynki mogą się nagle zmienić z powodu czynników zewnętrznych, co powoduje, że inwestorzy zwracają uwagę tylko na negatywne wiadomości. Negatywna pętla sprzężenia zwrotnego ma tendencję do szybkiego przyspieszania, co często skutkuje rynkiem pełnym niedowartościowanych akcji.

Wybitny naukowiec Benoit Mandelbrot zastosował swoją pracę nad fraktalami w przyrodzie do rynków finansowych. Odkrył on, że przykłady chaosu w przyrodzie, takie jak kształt linii brzegowych lub chmur często mają wysoki stopień uporządkowania. Te fraktalne kształty mogą również wyjaśnić chaotyczne systemy, w tym rynki finansowe. Mandelbrot zauważył, że ceny aktywów mogą nagle skoczyć bez widocznej przyczyny.

Wiele osób działających na rynkach ma tendencję do odrzucania ekstremalnych zdarzeń, które występują mniej niż w 5% przypadków. Mandelbrot jednak twierdził, że te skrajne przypadki są ważne i odgrywają znaczącą rolę w ruchach na rynkach finansowych. Tradycyjna teoria portfela ma tendencję do niedoceniania częstotliwości występowania tych zdarzeń o wysokiej zmienności. Chociaż jego fraktale nie mogą przewidzieć ruchów cen, to naukowiec twierdził, że mogą one stworzyć bardziej realistyczny obraz ryzyka rynkowego.